Home

Hantverkare under medeltiden

Under medeltiden började hantverksyrkena i städerna att organisera sig i skrån som var en slags sammanslutningar eller föreningar av hantverkare. Varje hantverksyrke hade sitt skrå. I Sverige uppstod det ett system med lärlingar och mästare Hantverkarna i ett yrkesområde höll samman i ett skrå. Under 1300- och 1400-talen bildades skrån. Det var sammanslutningar av hantverkare inom ett yrke. Varje yrkesgrupp hade ett eget skrå. Magiskt örtbruk från järnålder till medeltid Under större delen av medeltiden kunde vem som helst som var borgare sätta upp en hantverkarverkstad. Från mitten av 1400-talet började de nordiska hantverkarna organisera sig i skrån, ett för varje yrke. Ute på kontinenten skedde detta redan under 1200- och 1300-talen Hantverkare I städerna fanns fria hantverkare, ofta sammanslutna i föreningar. De medeltida storgodsen uppvisa från 700-talet en talrik hantverkarstam såväl på kungens och stormännens gårdar som inom klostren, där yrkesskickligheten, även bland munkarna, var högt uppdriven och spred sig till städernas hantverkare När medeltidens socialgrupper diskuteras är det nästan alltid herremän och bönder som står i fokus. Hur var det med hantverkarna? Hur välbeställda var de? Hur såg livet ut

Hantverk Historia SO-rumme

Hantverkare Historiska Musee

Hantverk - Möt medeltiden

 1. Under äldre medeltid beboddes detta område av västslaviska vender. Arkeologerna hittade också ett mynt som präglats just i denna del av Europa omkring år 1000. Betydligt fler köpmän och hantverkare än krigare och fogdar invandrade till Sverige från Tyskland på 1200- och 1300-talen
 2. Det var sockenstämman som utsåg vilka som fick verka som sockenhantverkare i den aktuella socknen. Även adeln kunde anställa egna hantverkare. Under 1700-talet utökades antalet yrken. I näringsfrihetsförordningen från 1846 fick alla typer av hantverkare rätt att slå sig ner på landsbygden och där utöva sitt yrke
 3. Om du hade levt under medeltiden hade du tillhört samma stånd som dina föräldrar. Text+aktivitet om medeltidens samhälle för årskurs 4,5,6 De fyra stånden - läromedel i historia åk 4,5,

Möt medeltiden Tillbaka Samhällsklasser. Det var skillnad på folk och folk under medeltiden. Överst på samhällsstegen stod kungen, lägst pigor, drängar och tiggare. De flesta människorna var bönder, men de som bestämde i riket var adel och präster Viktiga historiska fakta - medeltiden - Medeltiden började strax för år 1100 och slutade på 1500-talet när Gustav Vasa blev kung. - Under medeltiden bodde det bara en halv miljon människor i Sverige. - De flesta människor bodde på landet. - De människor som bodde i kloster kallades nunnor eller munkar

Under mörkret medeltiden vad gjorde européerna göra tyg av? Under medeltiden, var trasa i Europa gjord av ull eller linne. Det var mödosamt att göra och mycket dyrt. Under medeltiden vad gjorde lords? lords owened en by. bönderna skulle leva i byn och skulle odla mat. Herren skulle hålla ordning och lag Under medeltiden utvecklades det västeuropeiska samhället mycket. I början av medeltiden bodde alla på sina gårdar på landet och tillverkade allt de behövde själva. Vid slutet av medeltiden bedrevs livlig handel i både när och fjärran, skickliga hantverkare hade utvecklat och förfinat tillverkningen av de flesta varor En vecka som borgare och en nybliven hantverkare inom skrädderiet har gått . Jag har slitit som en stark häst och jag förtjänade verkligen detta. Alla bönder trodde inte jag skulle klara det och knappast mina nya fiender i skrädderiet. Kunderna har rullat in hela veckan och jag blivit hyllad grymt mycket På medeltiden hade inte konstnärsyrket samma status som det har idag. Man var medlem av ett skrå, som alla andra hantverkare. Man sågs helt enkelt som en hantverkare. En av de mest kända målarna på 1400-talet är Albertus Pictor (Albert Målare). Hans verk finns kvar att beskåda i flera kyrkor

Hantverkare - MEDELTIDEN

Energiteknik: vattenkvarnen hade uppfunnits under antiken men spred sig över Europa under tidig medeltid. På 1100-talet följde väderkvarnen, som kom hit via västra Asien. Detta ledde inte bara till att man kunde mala säd mer effektivt än tidigare. Det ledde också till en mekanisering av övrig produktion Man kan tydligt märka att man under medeltiden (och ännu tidigare?) hade en förkärlek för instrument med bordun, d.v.s. en klang (en ton eller två på kvintavstånd) som hela tiden ljuder med i ett musikstycke. Detta klangideal kan i sin tur spåras i islamsik musik Medeltiden kännetecknades av att hantverk och handel gjorde sitt verkliga intåg i det svenska samhället. Hantverk och städer hörde intimt samman och i många nya städer dominerades befolkningen av hantverkare. Att inrätta städer var ett sätt för staten att få kontroll den växande handeln

Medeltiden

Under medeltiden hade staden Stockholm större självständighet och inflytande på rikets affärer än vad den skulle få från och med Gustav Vasas tid. Då blev staden också officiellt huvudstad i kungariket och allt mer underkastad centralmakten Hantverkare. För att förse den växande stadsbefolkningen med livsmedel och redskap växte allt fler hantverksyrken fram under medeltiden. Dessa var specialiserade inom ett område. Skomakare, skräddare, krukmakare och kopparslagare är några exempel Bönderna och livet runt byn: Nästan alla människor under medeltiden var bönder.Det var viktigt att äga en egen gård.Då var du en fri man och fick delta i byalaget där man beslutade om viktiga gemensamma frågor.En del bönder i byn ägde ingen egen jord och boskap.De fick bo utanför byn,oftast i små enkla kojor.Den största gården ägde de största tegarna och den minsta gården. FAKTA: Under medeltiden utspelades många våldsamma krig och konflikter, borgar från medeltiden står kvar på många platser i Europa som en vittnesbörd om några av historiens skickligaste hantverkare. Text — Emrah Sütcü Publicerad den 20.1.16. URL copied to clipboard. Läs också: Medeltiden

Bild: 9425234 (9425234

Learn medeltiden with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of medeltiden flashcards on Quizlet Medeltiden. Hem Om sajten Lexikon Medlemmar Sök Kontakt Admin. Att se ut som en medeltida hantverkare? Undrar bara hur ser man ut som en medeltida hantverkare?Keramiker, för att vara exakt. Jag antar att sidenklänningar med stora klockärmar eller andra pampiga plagg är rätt så uteslutet Djur, hantverk och nätverk under vikingatid och medeltid. En fyndkategori som är vanligt förekommande vid arkeologiska undersökningar i urbana miljöer är spill efter hantverk där osteologiska material nyttjats som råvara Att se ut som en medeltida hantverkare? - Undrar bara hur ser man ut som en medeltida hantverkare?Keramiker, för att vara exakt. Jag antar. vad gjorde hantverkare på medeltiden Vad gjorde queens i medeltiden slitage? Kläder som bärs under medeltiden lämnat information om status på personen.Drottningens av denna tid bar monterad Kortärmad tunika [fotled längd], under en löst sittande tunika av kortare längd

Medeltidens hantverkare: Mårten Skinnare tidig med privet

 1. Hantverkare - De som sysslar med hantverk t.ex. skräddare, Flagellant - Självplågare som drog runt i Europa under medeltiden. De gick i stora följen och piskade sig själva. De trodde att pesten var Guds straff och att de genom att plåga sig själva kunde blidka Honom..
 2. Under senare delen av medeltiden utsattes talspråket för flera stora förändringar, som fick till följd att skillnaderna mellan olika dialekter blev allt större. Under samma period kom talspråket dessutom att kraftigt utsättas för främmande påverkan. Inflyttningen till städerna av tyska hansaköpmän och hantverkare hade inletts.
 3. Hantverkare och vissa andra yrkesmän identifieras ofta genom en yrkesbeteckning (t.ex. Henrich klenesmidh, som 1425 bevittnar ett brev från Åbos borgerskap till kung Erik). Det är dock ovisst om några sådana föreställningar under medeltiden spelar någon roll för bildningen av de aktuella tillnamnen
 4. Inom de högre samhällsklasserna i Norden använde man under medeltiden (1000-talet och fram till 1521) patronymikon. Under den nya tiden (från 1521) utsträcktes detta bruk också till allmogen. Samtidigt började adeln, de lärda och stadsbefolkningen efter utländskt bruk att anta familjenamn. Exempel på patronymiko

Helt andra sömnrutiner Under medeltiden var det vanligt att ha två läggningar per natt. Till en början skulle du sova i 4 till 5 timmar, vara vaken i två timmar och därefter gå tillbaka för att sova i ytterligare 3 till 4 timmar.Forskare tror att man gjorde på detta viset för att fylla på med ved i elden för att hålla oss varma och säkra Vid Medeltidsmuseets torg hittar du Stora huset med rådstuga, butiksbodar, hantverkare och en krog. Djur var ett påtagligt inslag i stadsbilden med hundar som strök omkring och råttor på jakt efter mat. Medeltiden var mörk på flera sätt, men människornas liv fylldes också med dans, musik och god mat

Kulturväxter under vikingatid - medeltid Bakgrund Fynd av pollen och fröer vid arkeologiska utgrävningar har under senare år visat att det förekom betydligt fler kulturväxter i Norden under vikingatid än vad man tidigare antagit Kort om riddaren: Medeltidens elitsoldat Under medeltiden hade inga länder en stående armé. Kungarnas makt berodde därför på de lokala furstarnas vapenföra män, och i dessa arméer var riddaren det mest fruktade vapnet. Iklädda pansar från topp till tå och med åratal av stridsträning dominerade riddarna Europas slagfält

Renässansens syn på konstnärer avvek från den av medeltiden och antiken då de endast betraktades som hantverkare. Under renässansen var de istället nästintill genier. Det var endast genier som kunde återskapa den skönheten som renässansens människor ansåg världen och människorna ha Medeltiden var en tid som varade i cirka 1000 år mellan 500 e.kr, strax efter Västroms fall till 1500. Eftersom Romarrikets kejsare Konstantin konverterade till kristendomen år 313 blev hela Europa framöver mycket präglad av religionen Under medeltiden kallades köpmän och hantverkare i städerna för borgare. Man fick ansöka om att bli borgare vilket kallades att vinna burskap. Det var bara borgare som fick lov att arbeta (31 av 219 ord

Inför utställningen “Spår av medeltida liv” – Skapande

•Köpmän och hantverkare •Gillen och skrån •Lönearbete •Textilarbete •Självständiga republiker . KVINNOR UNDER MEDELTIDEN •Arbetande kvinnor •Underordning •Lägre medellivslängd •Kyrkans kvinnosyn •Försämring under högmedeltiden . FAMILJ •Hushåll och kärnfamil Medeltiden var en storhetstid för föreningar och föreningsliv. I takt med att städer etablerades runt om i Europa etablerades fler och fler föreningar. Vanliga typer av ideella föreningar under medeltiden var gillen och skrån. Det var också vanligt med stiftelser Beträffande hur många som bodde på borgen har man gjort en upattning som talar om en borgherre med familj och hushåll, ett 20-tal soldater, minst en hantverkare, en skrivare och kanske några fler. Under åren 1992-96 delundersöktes borgen på Saxholmen i inloppet till Ölmeviken

Gamla stan Tema Hantverkare - City Quiz Walks

KRÖNIKA. Hur gamla blev folk på medeltiden? Stämmer det att samhället var förhållandevis ungt och att 50-åringar var ovanliga, eller bottnar denna uppfattning bara i att spädbarnsdödligheten var så hög att den kraftigt påverkar statistiken? Och hur långa var folk? Stämmer det att de var kortare förr än de är nu? Tack vare utgrävningar av gamla begravning.. Visby under medeltiden, 0 m Visby under stenåldern, 396 m Visby underkastelsebrev, 141 m Visbys storhet under medeltiden, 197 m Världsarvet Visby, 437 m Kalkbrott Follingbo kalkbrott, 5,5 km Konst Anna Nyberg - A story to be told, 308 m Vi på muren, en gobeläng om 1361, 201 m Kultur Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland, 264 m Kurios Medeltiden. Frågor att fundera över. Hur uppstod beteckningen medeltiden? Vilka orsaker fanns till folkomflyttningarna under folkvandringstiden? Vem var Muhammed? Vilken var bakgrunden till korstågen? Vilka var de viktigaste grupperna inom ståndssamhället? Vilka var vasallens rättigheter resp. skyldigheter Under en kjortel eller till ett annat plagg kunde mannen ha brokor, och dessa brokor kan liknas vid de shorts som används idag. Om han behövde klä sig varmare så kunde han sätta på sig en hätta, och hättan kunde även bäras av kvinnor. Hättor var också en vanligt plagg under medeltiden och den ingick ofta i en hel dräkt

Korrö Hantverksby - Tingsryd, Småland, Sverige - Haidi

Den som är hantverkare själv och diskuterar i delforumet Hantverkare ska vara särskilt uppmärksam på att detta är ett forum FÖR konsumenter där vi endast antagligen för det ska se fint ut. den andra sidan har en altan under och där sitter det en helt obehandlad omålad planka och den såg ut att må bra. vet att den suttit där. Nutida Cordoba som under medeltiden var Europas främsta centrum för akademiska studier. Under medeltiden influerades Europa i hög grad av den islamiska världen vilket ledde fram till renässansen och vetenskapliga revolutioner1.. Efter Koranens uppenbarelse intog många muslimska vetenskapsmän framträdande roller och städer som Baghdad, Damaskus, Kairo samt Córdoba blev viktiga centrum.

under medeltiden endast en rättsskipande församling. Tinget genom tiderna återspeglar likväl folkets eget liv, och man blir ständigt påmind om dess oerhörda betydelse för kulturhistorien. I betraktande härav synes den förelagda uppgiften — ett försö Sidenvägen var under medeltiden en handelsväg som sträckte sig från Kina mellan centralasien ända bort till Europa. Där gick karavanerna, fullastade med guld, siden, kryddor och te. Handeln längs Sidenvägen skapade även stora rikedomar. Arkitekter och konstnärer fick fria händer och kulturskatter av sällan skådat slag skapades

Video: Män under medeltiden Historiska Musee

Från lärling till mästare - läromedel i histori

 1. Hantverkare. Under 1300-talet kommer dokumenten som berättar om de hantverkare som arbetade i staden. Olof skinnare, Knut skomakare, Henekin sadelmakare, Udde smed och Håkan bagare är några av dem som nämns. Stolar förekom inte under medeltiden
 2. Under antiken lades grunden för mänsklig civilisation, vårt sätt att tänka och vara. Grundarna var långa och korta, tjocka och smala, vissa var tiggare, andra kungar. En sak hade de gemensamt - krigen

Skråväsen - Wikipedi

På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar och städer i Norden och kyrkor. Själva begreppet medeltid betyder egentligen tiden mellan antiken och renässansen från ungefär år 500 till år 1500. Vi ansluter oss till medeltiden i och med kristnandet från år 1050 till år 1520 Mot slutet av den äldre medeltiden förbättrades jordbrukstekniken och ett gynnsammare klimat började ge rikare skördar. borgerskapet, fram. Det bestod av köpmän och hantverkare. Den katolska kyrkan blev under medeltiden mycket rik och mäktig och upplevde under högmedeltiden sin storhetstid Kvinnoliv i medeltidens Stockholm Stockholm blev under medeltiden Nordens största stad med en befolkning på drygt 6000 personer. Minst hälften var kvinnor. Det är inte mycket vi vet om dem - men genom det arkeologiska materialet går det att rekonstruera vardagslivet i hus och hem, på bakgårdar och gator Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas även riddartiden.Längden på perioden varierar kraftigt beroende på region. I Västeuropa börjar den efter Västromerska rikets fall år 476

Under senmedeltiden gick Europa in i en djup kris. En av orsakerna var digerdöden, en pestsjukdom som svepte fram över (20 av 139 ord) Sverige under medeltiden (1000-1523) I svensk historia börjar medeltiden omkring år 1000 då kristendomen hade blivit allt starkare i landet. Det blev början på en tid av stora förändringar Det var jobbigt att vara bonde på den tiden för att de var dom som försörjde den övre delen kungar, riddare, hertigar m.m. Bonden befann sig alltså i det lägsta samhällcirkeln och hade väldigt låg status gentemot tillexempel godsherrar och riddare. 90% va bönder i norden under medeltiden, bodde man vid skogen ägnade sig bönderna också åt skogsbruk, tjärbränning och kolning Under medeltiden, var en pärlstickare en hantverkare som i huvudsak broderade med pärlor, silver och guld. Ny!!: Hantverkare och Pärlstickare · Se mer » Peter Frederik Lunde. Peter Frederik Lunde, född den 3 maj 1803, död den 21 september 1893, var en dansk politiker. Ny!!: Hantverkare och Peter Frederik Lunde · Se mer » Piruz Nahavand

Livet på landet och i staden under medeltiden - SO-rumme

När vikingarna hade blivit kristna började en ny tid - medeltiden. Nu bor kungarna och riddarna i stora borgar. Städerna blir fler och där bor det köpmän och hantverkare. Men de flesta är fortfarande bönder som lever i små byar på landet, precis som på vikingatiden Under medeltiden fanns föreställningen att man genom kunskap om skapel­sen kan man nå fram till en viss kunskap om Gud. Genom vår iakttagelse av världen och med hjälp av förnuftet kan människan sammanfatta och ordna iakttagelserna och bilda abstrakta begrepp för att på så sätt få kunskap om Guds plan med människan i världen hantverkare gjorde, vad. Hansan var och om. Digerdöden. Du kan namnge de fyra. stånden. Du kan namnen på följande. kungar pcj drottning under. Medeltiden: Birger Jarl, Magnus. Ladulås, Magnus Eriksson, Margareta och Erik av. Pommern. I Läroplanen står det om. analys- och. kommunikationsförmågan. att du ska kunna föra enkla. och till. Under medeltiden var merparten av hästarna i Sverige små och robusta. Mankhöjden för de flesta hästarna låg någonstans mellan 120 och 145 centimeter, alltså inom dagens ponnymått. Hästarna liknade raser som islandsponny och norsk fjordhäst Riddare Pesten Jordbruk Feodalism Hantverkare, skrå & gillen Kyrkan Kloster Ekonomi Städer Hansan Jeanne d´Arc Vetenskap och universitet Korstågen Vikingar Trälar Kalmarunionen Stockholms blodbad Lund under medeltiden

Resa i tiden: Destination medeltiden II (svart väska A) Producerad av Norrbottens museum Hur lekte barn på medeltiden? Lek och skoj har funnits genom alla tider och visst lekte barn även under medeltiden. Leksakerna tillverkade man själva, det kunde vara käpphästar, tärningar eller brädspel av olika slag som till exempel schack Under medeltiden var arkitekterna anonyma och man såg snarare Gud som arkitekt, Arkitekterna hade sitt eget skrå och var högt uppsatta i det medeltida samhället, Arkitekterna hade precis som under antiken en närapå gudomlig status Arkitekten var en hantverkare som jobbade sig upp från lärling till byggmästare Medeltidens fattigvård och sjukvård. Under medeltiden byggde omsorgen om samhällets svaga på allmosor och donationer. Det fanns ett sorts ömsesidigt beroende mellan de som behövde hjälp för att överleva och de som skänkte

Under 1300- och 1400-talen hade förvisso bara de rikaste nordborna, riddare och mäktiga borgare, råd med glasföremål. Vanliga människor kunde bara drömma om glänsande glas. I slutet av medeltiden kunde andra än de mest förmögna använda glas. Så småningom blev de vardagsföremål även för handelsmän och hantverkare Medeltiden SIDAN 8 AHA, nu fattar jag! Nam 8. Vad kan man få för straff under medeltiden? 9. Vad är riddarborgen byggd av? 10. Vad måste man betala till riddaren? 11. Vad gör soldaterna i riddarborgen? 12. Vad får man äta under fastan? 13. Vad har riddaren på sig? 14. Vad har riddaren för vapen? 15. Vad är tornerspel Medeltiden började med att Västrom föll år 476 e.kr. Östrom levde då vidare med Konstantinopel som huvudstad. Man brukar säga att medeltiden varade mellan år 476-1500-talet e.kr. Något man inte pratar så mycket om är att den är uppdelad i tre tider, den Äldre medeltiden var mellan 400-900, Högmedeltiden var mellan 900-1300 och den sista tiden kallas för Senmedeltid och den ägde. Den ekonomiska utvecklingen under Medeltiden Medeltiden delas in i tre större perioder, tidig medeltid, högmedeltid, som framför allt kännetecknar en stark ekonomisk tillväxt, och senmedeltiden. Den medeltida ekonomin var till största del baserad på jordbruket -En annan typ av företagare (ä n Medeltidens hantverkare som producerade för en lokal marknad i liten skala) utvecklades. Nu ville man str ä va efter mer ä n att fö rs örja sitt egna hush å ll. De k ö pmä n som engagerade sig av fj ärrhandel beh övde skaffa sig tillg å ng stort penningkapital eftersom att transportkostnaderna till Indien eller Kina var höga och tog n å gra å r.

Hantverkare under medeltiden, full fart på våra hantverkare

Person som yrkesmässigt idkade hantverk på landsbygden under landshövdingens översyn. Under 1500- och 1600-talet kallades de ämbetsmän. Hantverkarna erlade från 1604 näringsskatt som uppbars av kronofogdarna. Då stadgades även att varje härad skulle anta och skydda hantverkare, vanligen skomakare och skräddare. Under 1600-talet antogs även sockenhantverkare, trädgårdsmästare. Under medeltiden utvecklades också ståndssamhället, som utgjordes av adel, präster, borgare och bönder, de fyra stånden. Adel och präster kallas även för det världsliga respektive andliga frälset, därför att de var befriade från skatt, därav frälse, fri Hantverkare och köpmän bosatte sig i städer och organiserade guilder för att skydda sina intressen. Liv och kultur. The Three Estates. Det fanns tre sociala och politiska klasser, eller gods - kloster, präster och vanliga människor. På grund av religionens betydelse under medeltiden kallas perioden Tronåldern Medeltiden 1. Medeltiden Småbönder och hantverkare Senaten Adelsråd Formellt rådgivande, men i realiteten med stor makt. Konsuler (2 st.) Högsta ämbetsmän med civil och militär makt. Diktator Kunde utses på 6 mån vid kris. bryter inbördeskriget ut igen under den sk. militäranarkin Efter mycket jobb är den äntligen klar. En ny navelskådande uppsats har fötts och tar sina första stapplande steg ut i den akademiska rymden. Den handlar om prästerskapets civila dräkt i norden under medeltiden. Den är skriven på C-nivå i religionshistoria och jag hoppas att många av er som ska reenacta präster faller på kn

Många tyska köpmän och hantverkare bosatte sig i Sverige. Tyskarna var så många att det talades lika mycket tyska som svenska i vissa städer. Det slutade med att en massa låneord och tyska prefix togs upp, t.ex. an- och be- som i anklaga och beklaga. Sverige hade även en tysk kung under en period: Albrekt av Mecklenburg Kanske ett av de mest kända tortyrredskapen under medeltiden. Ofta tändes en eld under hjulet så att offret långsamt brändes. Andra gånger placerades vässade piggar under hjulet som rev upp huden varje gång det snurrade ett varv. Ohyggligt. För det mesta lämnades offret att dö på hjulet samtidigt som fåglar hackade sönder kroppen. 4

PPT - Antikens Grekland: Styrelsesätt & Stadsstaterna

Medeltiden - Wikipedi

Förutom latinet, hade också tyskan stor inverkan på medeltidens svenska. Under 1100-talet etablerades det tyska handelsförbundet Hansan i Nordeuropa och på 1300-talet hade förbundet fått mycket makt i Sverige. Handelsmän och hantverkare som anlände från norra Tyskland tog med sig sitt språk - lågtyska, och blandade det med svenskan På medeltiden levde man i helt skilda världar. Nio tiondelar av Europas befolkning i medeltidens feodala samhälle bestod av bönder på landsbygden och den mer välkända bilden av medeltiden som en era av borgar och slott var mindre förekommande. Klyftorna var stora och levnadssätten var annorlunda både på landsbygden och i städerna för bönderna oc På medeltiden, mellan 500-talet och 1400-talet, växte det fram en litteratur med nya former och nytt innehåll. Under den tidiga medeltiden fanns kyrkan hela tiden med som en viktig faktor för allt kulturellt skapande. Omskrivna antika verk föredrogs framför helt nyskrivna berättelser. Kring år 900 började den folkliga litteraturen ta form Medeltiden sidan 2 AHA, nu fattar jag! Lagar och regler Under medeltiden fick Sverige egna lagar. Det var regler som talade om vad man inte fick göra. Idag finns det massor med oskrivna regler. Låt eleverna sitta i grupper och skriva ner vilka olika oskrivna regler det finns

Hantverkare slog sig ner och öppnade verkstäder. Handlare öppnade handelsbodar. hände under medeltiden i närheten där du bor. Sök information om hur en tidningssida ser ut och arbeta med rubriker, ingresser, texter och bilder (fotografier eller tecknade bilder) Under medeltiden benämndes en hantverkarorganisation på olika sätt: ämbete, kompani eller gille. Hantverkarna som arbetar med renoveringen av Svenneby gamla kyrka ingår i en tradition som i vissa fall kan gå tillbaka till kyrkans tillblivelse Visby under medeltiden hantverkare. Skrammel på gator och gränder, slamrande verkstäder, ringande kyrkor och processioner som skrider fram i sakta mak. Allt det där är lätt att föreställa sig då man går i Visby, allrahelst under Medeltidsveckan. /text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse. I närheten - fågelvägen Landsbygdens folk, bönder, hantverkare, m.fl. levde i mångt och mycket kvar i medeltidens (vad det nu är) strukturer och skulle så göra ytterligare år innan man kan säga att den nya tidens tankar hade fått grepp även om dem. Denna simultana parallellitet som hela tiden råder styrker Haskins tes om att ingen epok bryter med den andra så tvärt som vi kanske tänker Medeltiden - bönder 1. Bönderna sid 40-45 2. Vikingarna blivit kristna - ny tid - MEDELTIDEN, 1050 - 1523 Kungar och riddare bor i borgar. Städerna blir fler - där bor köpmän och hantverkare. Flest är bönder

I Norden börjar medeltiden senare, först kring 1100-talet, då den föregåtts av det som kallas vikingatiden. Mest uppmärksammat i den tidiga nordiska litteraturhistorien är de sagor och dikter som huvudsakligen tillkom på Island. Den isländska ättesagan. Senmedeltiden. Kyrkans makt i fortfarande är stark under den sena medeltiden Vilka var de fyra stånden?, Vad var/är en hantverkare, Vad kallades hantverkarnas föreningar?, Hur kunde man bli mästare inom ett hantverksyrke?, Vad arbetade de fattiga med?, Varför var vintern så svår för de fattiga?, Vad tillverkade man kläder av på medeltiden?, Nämn några namn på klädesplagg från medeltiden, Hur lagrade man maten under medeltiden?, Vad var en vanlig dryck. En sammanfattning av antiken, medeltiden och renässansen i punktform som kan komma till hjälp om du behöver repetera inför ett prov

 • Interflora rabattkod fri frakt.
 • Fritidskläder rea.
 • Boogie2988 weight loss.
 • Ölprovarglas glas.
 • Byta avgassystem stockholm.
 • Går i ost.
 • Vad är fas.
 • Bli bartender utan utbildning.
 • Prom dresses uk online.
 • One direction sverige 2014.
 • Strass stenar till kläder.
 • Västerbottensteatern jobb.
 • Hells angels president world.
 • Loppis södergården motala.
 • Klipsch r 4b soundbar test.
 • Känga.
 • Clash royale åldersgräns.
 • Dackel farben brauntiger.
 • Meisterschule friseur köln.
 • Mario kart wii iso.
 • Myanmar reisen blog.
 • Dekaler cykelram.
 • Geburtstags gif whatsapp.
 • Sweflix.
 • Msc poesia hytter.
 • Länsförsäkringar bank skellefteå.
 • Pripyat pictures.
 • Callus plant.
 • Cpr meaning.
 • Dogwalker ausbildung hamburg.
 • Johanna ridde karlstad.
 • Le palais de versailles.
 • Kärrviol.
 • Bankkaufmann wochenstunden.
 • Vasabladet skatteuppgifter 2016.
 • Fräcka kärlekscitat.
 • Medieteknik kurser.
 • Fönsterkitt biltema.
 • Miele frys.
 • Hundewelpen saarlouis.
 • Attraherad av någon.