Home

Smirthwaite, tengelin & borrman (2014) (o)jämställdhet i hälsa och vård

LIBRIS titelinformation: (O)jämställdhet i hälsa och vård / [text: Goldina Smirthwaite, Ellinor Tengelin, Therese Borrman ; illustrationer: Anna Björnström] (O)jämställdhet i hälsa och vård är en reviderad och utvidgad upplaga av den genusmedicinska kunskapsöversikt som Sveriges Kommuner och Landsting gav ut Denna nya upplaga innehåller omfattande uppdateringar och fördjupningar, bland annat med nya kapitel om våld, psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdom och sjukskrivningar 6 (O)jämställdhet i hälsa och vård Författarnas tack Författare till denna kunskapsöversikt är Goldina Smirthwaite, genus­ och kulturvetare och fil.mag. med inriktning vetenskapsteori; Ellinor Tengelin

Denna reviderade och utvidgade upplaga av (O)jämställdhet i hälsa och vård belyser utifrån uppdaterade siffror medicinskt omotiverade könsskillnader som görs inom vården och analyserar skillnader i kvinnors och mäns livslängd och hälsa ur ett genusperspektiv.<p>Reviderad och utvidgad upplaga av den genusmedicinska kunskapsöversikt som Sveriges Kommuner och Lands­ting gav ut 2007 Smirthwaite, Goldina; Titel och upphov (O)jämställdhet i hälsa och vård ; Låntagare i kö: 0 (0) Utgivning, distribution etc. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm : 2014 ; DDC klassifikationskod (Dewey Decimal Classification) 362.108; SAB klassifikationskod : Vpb-c; Annan klassifikationskod: Vpb-c; Upplaga [Rev. uppl.] Fysisk beskrivnin Smirthwaite, Goldina & Holmberg, Carin (2014). Uppbrottstrappan - En modell för intersektionellt socialt arbete i Tidskrift för Genusvetenskap 35(2-3) s 105-128. Publikationen i fulltex t. Smirthwaite Goldina, Tengelin Ellinor och Borrman Therese (2014). (O)jämställdhet i hälsa och vård. Reviderad upplaga av hälsa och bemötande inom hälso- och sjukvården beroende på bland annat patientens vilket kommer att beröras i denna litteraturöversikt. Jämställd vård innebär att både män och kvinnor får vården de är i behov av och att god (Smirthwaite, Tengelin & Borrman 2014)

Smirthwaite G, Tengelin E, Borrman T. (O)jämställdhet i hälsa och vård. Reviderad upplaga. Stockholm: Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR); 2014 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA GENUSSKILLNADER VID OMVÅRDNAD AV PATIENTER MED AKUTA KORONARA SYNDROM inkorrekt vård och i slutändan högre mortalitetsrisk. (Smirthwaite, Tengelin & Borrman, 2014).

LIBRIS - (O)jämställdhet i hälsa och v

 1. att kunskap om upplevelser och erfarenheter går förlorad i vården (Harding, 1986; Hammarström & Annandale 2012; Osika Friberg et al., 2016). Samhället har ett ansvar för att säkerställa de mänskliga rättigheterna och att värna om människors tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor (Smirthwaite, Tengelin & Borrman, 2014)
 2. Rehabilitering vid långvarig smärta: En systematisk litteraturöversikt: Partiell uppdatering och fördjupning av SBU-rapport nr 177/1+2 [Rehabilitation for chronic pain: A systematic literature review: Partial update]. Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
 3. bristfälligt bemötande inom hälso- och sjukvården och en okunskap som förstärkte lidandet. Personcentrerad omvårdnad bör i högre grad tillämpas vid vård av kvinnor med premenstruellt dysforiskt syndrom. Utökad patientinformation är nödvändig för kvinnorna och personer i deras omgivning då detta leder till ökad förståelse

(O)jämställdhet i hälsa och vård

Idrott och jämställdhet 2017 Översikt över nuläget för jämställdhet mellan exempelvis mätt i mängden hushållsarbete och vård av barn. lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1329/2014, jämställdhetslagen) har upp-daterats Hälsa och vård årligen patient undersökningar där delaktighet i vården är en aspekt. Där presenteras statistiken könsuppdelad och kommenteras ur ett jämställdhetsperspektiv i varierande grad, från inte alls till genomgående. Målet om en jämn fördelning av makt och inflytande nämns också i de (O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt reviderad upplaga 2014, G. Smirthwaite, Sveriges kommuner och landsting 2007, 2014 Publikationen finns att ladda ner här . Vidgade perspektiv i utbildningen, Medicinska Föreningen och Karolinska Institutet, 2006 Publikationen finns att ladda ner hä Därför krävs förståelse för hur jämställdhet och ojämställdhet skapas och upprätthålls. 28 feb 2014 Publicerad: 28 nov 2013 Socialisera. Facebook. Posta. Jämställ.nu. Jämställdhetsmyndigheten. Box 73. 424 65 Angered. Heja. 031-3929000. Angereds torg Hälsa och sjukvård DIARIENUMMER 354-2014-6984. JÄMSTÄLLDHETEN I VETENSKAPSRÅDETS FORSKNINGSSTÖD 2011-2012. Janet Eltebo 4.1.2 Ämnesrådet för medicin och hälsa Vetenskapsrådet och jämställdheten (Vetenskapsrådet rapportserie 17:2006),.

Datum: februari 2014 Utbildning: Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning utbildningsmöjlighet, hälsa, ekonomins delaktighet och politisk makt. 2 båda att samtliga läroböcker visserligen tar upp ämnet kön och jämställdhet men att det ha Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Svensk version av International Classification of Funktioning, Disability and Health. Socialstyrelsen Villkor för hälsa och vård, 7.5 Högskolepoäng APPENDIX - LITERATURE LIST Course code VHV601 Established date Last revised Established by Applicable from Education level 2014-04-03 2015-08-19 Graduate level Dahlborg-Lyckhage, E. & Pennbrant, S (2014). Work-Integrated Learning -A Didactic Tool to Develop Praxis in Nurse Education

(O)jämställdhet i hälsa och vård : reviderad upplaga 2014

Microsoft har udsendt Security Advisory (971778), om en 0-dagssårbarhed i DirectX.Sårbarheden udnytter en fejl i DirectX's implementering af Apples Quicktime-videoformat. Der finder allerede angreb sted, med ondsindede Quicktime-videoer, så det vil være en god idé at undgå den slags filer, indtil MS er klar med en sikkerhedsopdatering I dagene efter jul kunne jeg ikke finde mit Nokia BH-202 Bluetooth headset. Det blev nu også så tit væk, så indledningsvis gjorde jeg ikke det store væsen af det. Efter nogen dage skrev jeg til min storesøster og spurgte om jeg måske havde glemt det hos hende, da vi var på julevisit, men ingen havde set noget til det Uffe R. B. Andersen: It would appear to be the same issue as discussed here and here, though I can't explain...; Uffe: Hej Karsten Uha, det er jo mange år siden .Jeg tror jeg brugte en skruestik - vendte batteriet... Karsten Spang: Jeg har en lidt anden model, men princippet er det samme, og jeg skal rense det, ikke skifte...; Uffe Andersen: Hej Per Jeg kan ikke lige komme i tanke om. Til morgen hørte jeg, at DFs erhvervsordfører, Marlene Harpsøe, foreslår stavnsbåndet genindført. Det skal ske i form af et tilbagebetalingskrav på ens udbetalte SU, hvis man forlader landet indenfor 5 år efter uddannelsens gennemførsel

Biblioteket SÄS : (O)jämställdhet i hälsa och vård

 • Nyttig fryst mat.
 • Postindustrialism.
 • Kate jackson agentin mit herz.
 • Mietwohnung wiesing privat.
 • Audition film ungdom 2018.
 • Lol halloween event 2017.
 • Projektorganisation företag.
 • Framåtroterat bäcken.
 • Windmill electricity.
 • Blackberry models.
 • Ris zeinas kitchen.
 • Www dotlan.
 • Träckprov häst när.
 • Speed of light lyrics.
 • Flytta fonder från handelsbanken till avanza.
 • Spahotell estland.
 • Andrahandskontrakt mall hsb.
 • Trichomonaden metronidazol.
 • Hermione granger cat name.
 • Which bts member is your soulmate.
 • Öppet förhållande test.
 • Fallout 4 character builds.
 • Psalm 237 text.
 • Big city life lyrics.
 • Hur många månader.
 • Handtrumma.
 • Systembolaget ölkalender.
 • Bildgröße ändern app iphone.
 • Prova på glasblåsning östergötland.
 • Resa genom ryssland.
 • The knick season 2.
 • Unionen försäkringar.
 • Polsk alkohol.
 • Prinsessan luna leksak.
 • Binnenschiffer jobs.
 • Svullet övre ögonlock allergi.
 • Sova i berlingo.
 • Grammatik dativ.
 • Hur mycket tjänar en psykiatriker.
 • Barn som slår pedagoger.
 • Forntiden fakta för barn.