Home

Antagning högskoleprov poäng

Ditt provresultat får vara max åtta år gammalt och du måste ha fått lägst 0,05 poäng. Högskoleprovet ger inte behörighet. För att du ska kunna konkurrera om en plats med ditt högskoleprovsresultat måste du också kunna visa att du har rätt förkunskaper; att du är behörig För att få en fingervisning om du kommer att komma in på den utbildning du sökt kan du kolla antagningsstatistiken för föregående år Vi hämtar bara uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng när du gör en anmälan till en utbildning här på Antagning.se. Har du inte gjort någon anmälan kan du inte se dina senaste resultat under Mina meriter. Efter att du gjort din anmälan kan det ta några dagar innan meriterna syns

Personlig coach med 2,00 · Unik onlineutbildnin

 1. Högskoleprovet är skapat för att ge en bild av hur väl du skulle klara av att läsa på högskola och kan vara ett bra alternativ om du inte har tillräckligt högt meritvärde från gymnasiet. Det finns flera sätt att förbereda sig inför högskoleprovet och vi rekommenderar att köpa en övningsbok eller göra övningsprov online
 2. På denna sida hittar du information om högskoleprovets resultat och hur många poäng ett visst resultat i genomsnitt motsvarar. När kommer högskoleprovets resultat? Högskoleprovets resultat brukar vanligtvis publiceras ganska omgående efter det att provtillfället har varit. Har du skrivit upp dina svar på en provlapp kan du snabbt se ditt resultat och jämföra dina poäng [

Högskoleprovet - Antagning

 1. Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier
 2. Fyll i dina betyg med knapparna så får du reda på ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av värdet för dina 16 eller 17 bästa betyg. Moderna språk ger extra poäng då det räknas som ett extra ämne
 3. erna
 4. BIex - Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. BII - Gymnasiebetyg med komplettering HP - Högskoleprov AP - Tidigare akademiska poäng AU - Alternativt urval SA - Sen anmälan ÖS - Övriga sökande. Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning
 5. en 2013 och framåt används två decimaler för högskoleprovsresultat. Fördelningstabell högskoleprovet 2015-03-28. I fördelningstabellen kan du se hur många andra som har fått samma normerad poäng som du. Medelvärdet är 0.90
 6. *** HPK75 Högskoleprov viktat resultat kvantitaivt del 75, verbalt del 25. Läs mer om urval och platsfördelning till programmen här. Kontaktinformation. Antagningen. Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU. Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret. Telefon.
 7. Vi använder cookies på Antagning.se. Genom att stanna kvar på sajten accepterar du att cookies används. Högskoleprovet. Du som har ett högskoleprovsresultat deltar i provurvalet, och du måste ha fått lägst 0,05 poäng

Antagningsstatistik - Studera

Varför syns inte alla betyg och poäng? - Antagning

 1. För att studera på universitet eller högskola måste du vara behörig för högskolestudier. Du som inte är behörig kan komplettera för grundläggande och särskild behörighet
 2. Dina poäng på högskoleprovet omvandlas genom normeringen till ett resultat mellan 0,00 och 2,00 och det är ditt normerade resultat på högskoleprovet som du söker med till utbildningar och kurser. Högskoleprovets delar. Högskoleprovet består av 160 uppgifter. Åtta delprov fördelat på två typer av pass
 3. Särskilda skäl och direkt antagning Kvoten DA används för antagning av ansökande som tidigare har beviljats upjuten studiestart, respektive för ansökande som efter individuell prövning har beviljats antagning med förtur på grund av särskilda skäl.. Särskilda skäl för antagning kan vara till exempel medicinska eller sociala omständigheter som gravt påverkat gymnasiestudierna

Antagningspoäng till högskolor och universite

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier. För att kunna använda ett högskoleprovsresultat vid antagning till högskolan måste man vara behörig till den eller de utbildningar man har sökt till Antagning med poäng från Högskoleprovet. När du har skrivit högskoleprovet kommer ditt resultat att automatiskt föras in till Antagning.se. Detta sker dock först när du söker till högskola eller universitet. Oftast tar det någon dag så du behöver inte vara orolig Ansökan och antagning Rangordning ; Urvalsprocessen ; Upjuten studiestart ; Ansökningar skickas till Universitets- och Högskolerådet (UHR) via sajten antagning.se.Observera att du inte behöver uppfylla behörighetskraven när du skickar in din ansökan, det räcker med att du gör det någon gång före det sista kompletteringsdatumet (infaller mellan det sista ansökningsdatumet och. Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Varje höst och vår tar vi fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar

Cirka fyra veckor efter högskoleprovet kan du se/hämta ditt provresultat på studera.nu. Du kan använda resultatet för att söka utbildningar till högskolan i fem år. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller. Från och med hösten 2012 anges resultatet på en skala från 0,00 till 2,00 poäng Kvoten HP är tillgänglig för dem som uppfyller behörighetskraven och har ett (fortfarande giltigt) resultat från högskoleprovet.. Ett bra resultat på högskoleprovet öppnar dock inte bara dörren för antagning via HP-kvoten, som omfattar minst en tredjedel av antagningsplatserna per lärosäte, det kan dessutom spela en avgörande roll för antagningen via andra antagningskvoter Där har poängen sänkts för nästan alla utbildningar, och kanske hänger förändringarna ihop med att det inte gick att skriva högskoleprovet i våras. Störst höjning av civilingenjörsutbildningarna på listan har ekosystemteknik i Lund haft, som höjt från 19,75 till 20,75 i betygsantagning Antagning till sommarkurser Har du problem med att du inte ser alla dina betyg och poäng under fliken Mina meriter, när du är inloggad på Mina sidor? Det kan bero på att vi hämtar uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng först när du gör en anmälan till en utbildning på Antagning.se HP Högskoleprov - ditt provresultat får vara max fem år gammalt och du måste ha fått lägst 0,1 poäng. APGR Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag för utbildning på grundnivå 7-165 hp. APAV Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag för utbildning på avancerad nivå 80-285 hp

Högskoleprovets poäng - Högskoleprove

Antagning pga särskilda skäl . Anmälan och behörighet till masterprogram. Statistik och Urval Högskoleprov med viktning 50/50 respektive viktning 75/25 BITB: Arkitektprovet (här anges antalet antagna, inte poäng) inställt 202 För de anmälningsalternativ där urval måste göras finns ibland särskilda urvalskriterier. Dessa beskriver vi under respektive utbildning. Ofta grundar sig urvalet på flera parallella urvalsgrupper: gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF) högskoleprovet (HP) samt akademiska poäng (APGR eller APAV) Du kan delta i flera urvalsgrupper samtidigt Du kan se ditt meritvärde, dvs. din poäng, på ditt användarkonto på antagning.se strax innan urval. Besked om urvalsresultat meddelas i antagningsbeskedet på antagning.se. Du måste tacka ja inom utsatt tid för att få behålla platsen om du antagits eller reservplacerats

I antagningen till höstterminen 2020 kommer vissa universitet och högskolor att vikta sökandes resultat på högskoleprovet. Områdesbehörigheterna försvinner 2022 Från och med antagningen till sommarkurser 2022 kommer den särskilda behörigheten att uttryckas på annat sätt Poängen på högskoleprovet är nämligen baserad på en kurva vilket innebär att bara 0,1 procent av provdeltagarna (enligt 2016 års normeringstabell) får det högsta resultatet 2,0. Alla provdeltagare kan således inte få 2,0 utan resultatet baseras på en fördelningskurva och för våren år 2016 var det bara 62 personer av alla provdeltagare som fick resultatet 2,0 Antagning.se - Frågor och svar om behörighet. När du söker en utbildning räknas de akademiska poäng som du samlat ihop fram till sista anmälningsdagen. Urval. Vid urval till kurser kan du bli antagen på akademiska poäng, betyg eller högskoleprov

Från anmälan till antagning Till grundkurser och program på grundnivå kan du öka dina chanser att komma in genom att göra högskoleprovet. Högskoleprovet. Meritvärde - poängen du konkurrerar med . Dina betyg omräknas till ett meritvärde som du använder för att konkurrera om en plats I provurvalet räknas resultatet från högskoleprovet (HP). Den sökande deltar automatiskt i alla de urvalsgrupper där poäng finns registrerade. Alternativt urval . Upp till 1/3 av platserna på Tränarprogrammet tillsätts genom ett alternativt urval

Läkarprogrammet 2020/2021 - Uppsala universitet

Vid senaste antagningen sattes flera bottenrekord i de olika För att ta sig in på någon av läkarutbildningarna till vårterminen 2013 krävdes det 1,65 till 1,7 poäng i högskoleprovet Högskoleprovet består av två olika typer av block, ett kvantitativt (DTK, KVA, NOG och XYZ) och ett verbalt (ELF, LÄS, MEK och ORD). Varje block innehåller 40 uppgifter där varje rätt svar ger 1 poäng. Det görs inga avdrag för felaktiga svar eller överhoppade uppgifter

STUDERA EFTER GYMNASIET. För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.. Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval. För antagning till fristående kurser tillämpar Linköpings universitet följande urvalsmodeller: Akademiska poäng (AP) Betyg - akademiska poäng - högskoleprov (BPAP) Betyg - högskoleprov - poäng (UÄG) Betyg och högskoleprov 50/50 (BP) Platsgaranti (PG) Akademiska poäng i aktuellt ämne (APÄMN) Urval med akademiska poäng (AP Högskoleprovet anordnas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, och är ett urvalsprov som mäter de kunskaper och färdigheter som är viktiga för studier vid universitet och högskola

UHR fick under 2018 i uppdrag av regeringen att genomföra en pilotverksamhet för antagning med viktade resultat från högskoleprovet. I ett första steg kommer viktning att tillämpas i antagningen till ett antal civilingenjörsutbildningar med start höstterminen 2019 Gäller till och med antagningen ht2021. Examen. Efter fullbordat program om 330 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Läkarexamen. Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett (1) poäng som läggs till poängen för högskoleprovet

tillstånd att genomföra det anpassade högskoleprovet ska grundas på en utredning av sådana funktioner som är direkt relevanta för genomförandet av högskoleprovet, nämligen ordavkodning, läshastighet och läsförståelse. *Ordavkodning avser snabb och säker identifiering av enskilda skrivna ord. Använd mer än en typ av test Från och med 2018 har det varit möjligt att antas till Hankens kandidatutbildning på basis av det svenska Högskoleprovet. För antagning via Högskoleprovet har det reserverats 15 studieplatser (9 till Helsingfors och 6 till Vasa). Vem? För att kunna antas måste sökande ha Antagning vt21. För dig som är eller är på väg att bli Högskoleprovet är lite säkrare väg särskilt om man kämpar och pluggar för då är man på den Poängen har gått ner nu varje vår med tanke på att det är färre och färre som söker med de gamla G-MVG betygssystemet. Tror antagningspoängen kommer fortsätta. Statistik över hur det har sett ut vid antagningen tidigare år kan ge en vägledning om hur stor chans du har att komma in på en utbildning. Antagningen sker i tre steg, första och andra urvalet och därefter reservantagning vid universitetet för de utbildningar som har platser kvar. Statistiken visar därför olika beroende på vid vilket steg du tittar

Meriter och dokument - Antagning

Anmälan och antagning Om du vill studera hos oss måste du alltid anmäla dig i förväg. På följande sidor har vi samlat information om hur du anmäler dig, vad som händer efter att du skickat in din anmälan, vad behörighet innebär och vilka som får platserna Anmälan och antagning Meriter, behörighet, urval... Det är enklare än det låter att göra en anmälan till universitetet! Här får du en överblick över hela processen - från att du anmäler dig till terminsstart. Vi tar dig steg för steg så att du inte missar att skicka med något som är viktigt för din anmälan ( Juristprogrammet, HT21 270 HP, 100 % ) ( Juristprogrammet, VT22 270 HP, 100 % ) Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Det leder till att du är väl förberedd inför det kommande arbetslivet För att bli antagning till en utbildning måste du först och främst uppfylla behörighetskraven. Därefter gör man ett urval bland de sökande. Till de flesta program och kurser på grundnivå använder man gymnasiebetyg och högskoleprov för att rangordna sökande. Utländska betyg omräknas enligt tabeller Som ni säkert redan har koll på så kommer ju snart ett nytt upplägg av läkarprogrammet där utbildningen istället är sex år lång och AT-tjänstgöringen slopas. Vad jag har uppfattat så är tanken att det nya upplägget startar HT 2020. Tror ni det är dä

Jag hade 0.8 på högskoleprovet. Meriterade på mina betyg var 12.65. Enligt statistik från förra året så var antagning via högskoleprovet max 0.7 poäng. Antagning via betyg 17.70 poäng. Hur bestämmer de hur många platser varje urvalsgrupp ska få? Jag hade ju ganska dåligt meritvärde på mina betyg Du anmäler dig på antagning.se. Så här gör du: Om du redan är student och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in på antagning.se. Om du inte har ett studentkonto sedan tidigare ska du skapa ett konto på antagning.se. Logga in på antagning.se. Prioritera dina val och gör din anmälan

Anmälan och antagning; Provurval - högskoleprov (HP) Högskoleprovsresultat får vara högst 5 år gammalt och måste ha resultat 0,1 poäng eller högre. Poängurval - akademiska poäng (AP) Poängurval används vid urval till kurser som vänder sig till nybörjare Om den sökande kan styrka Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5 och 6, Matematik A eller Matematik 1a, b eller c, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2), samt tre års arbetslivserfarenhet efter 22 års ålder görs bedömningen att den grundläggande. Är du intresserad av människor, deras levnadsförhållanden och samhällets stöd till utsatta? Då är socionomprogrammet något för dig! Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas Om man när man gått igenom gamla högskoleprov t.ex. märker att man presterar dåligt på delprovet ORD kan ett bra sätt att snabbt utöka sitt ordförråd vara att lära sig de för- och efterled som presenteras i boken eftersom de ingår i många andra ord. Att lära sig alla orden i ORD-kapitlet är ett relativt säkert sätt att ta extra poäng på provet

Logga in - Antagning

att dina meritvärden på betyg och högskoleprov inte skiljer allt för mycket från de meritvärden som krävs för att antas i den ordinarie antagningen. Förutom anmälan till antagning.se ska en skriftlig ansökan vara Jönköping University tillhanda senast 15 april respektive 15 oktober Det finns olika vägar till att erhålla grundläggande- och särskild behörighet till utbildning. Behörighet genom reell kompetens är ett sätt. Vid bedömningen av en sökandes reella kompetens tittar vi på om personen Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. Urval baseras t ex på betyg eller omdöme från folkhögskola, högskoleprov och akademiska poäng och det är möjligt att tillhöra flera grupper. Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret. Telefon 018-67 28 00. Telefontider måndag 10-12 tisdag 10-12 torsdag 13-15

Gäller till och med antagningen ht2021. Examen. Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen sjuksköterskeexamen Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett (1) poäng som läggs till poängen för högskoleprovet Antagning, behörighet, kompetens, urval, Urvalsmodell C Betyg 25 %, högskoleprov 25 %, akademiska poäng 50 %. Urvalsmodell D Akademiska poäng 50 %, yrkeserfarenhet inom det yrke/de yrken som är grund för behörighet 50 %. Till kurser på avancerad nivå grundas urvalet enbart på akademiska poäng ( Sjuksköterskeprogrammet, HT21 180 HP, 100 % ) ( Sjuksköterskeprogrammet, HT21 180 HP, 100 % ) ( Sjuksköterskeprogrammet, VT22 180 HP, 100 % ) ( Sjuksköterskeprogrammet, VT22 180 HP, 100 % ) Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din kunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn. Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Studieavgiften för Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del är 540 000 SEK. Information för... Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare Leverantörer Medarbetare.

Video: Räkna ut ditt meritvärde - Gymnasium

Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning som leder till att du kan arbeta som psykolog. Idag arbetar psykologer inom flera olika sektorer i samhället, exempelvis hälso- och sjukvården, skolan, på företag och inom olika organisationer. Vissa arbetar med behandling av individer, andra med förebyggande insatser för individer och grupper, utredningar, eller team- och. Antagning högskola, högskoleprovet dyskalkyli? 0 Poäng. Erik 22 år den 22/7/15 . Jag ska börja andra året på gymnaiset (samhäll), jag har precis slutat ettan på gymnasiet. Mina framtidsdrömmar är att komma in på utbildningen psykolog. Vilket. ( Apotekarprogrammet, HT21 300 HP, 100 % ) ( Apotekarprogrammet, VT22 300 HP, 100 % ) Som apotekare är du samhällets läkemedelsexpert och förberedd för en karriär med hela Europa som arbetsmarknad. Behovet av nya läkemedel är stort och din kunskap om läkemedel kommer alltid att behövas inom det privata näringslivet, myndigheter och inom sjukvården Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Om du fortsätter utan att ändra dina webbinställningar så ger du ditt medgivande att cookies från Studentum.se används

Antagningspoäng Lunds universite

Akademiska poäng. Urvalsgruppen kan också ha andra namn. Om urvalsgruppen används för den utbildning du är intresserad av, brukar framgå av kursbeskrivningen här i Utbildningar eller på universitetets eller högskolans webbplats Antagningspoäng är den poäng man behöver för att komma in på ett visst program. Högsta poängen man kan ha från gymnasiebetyg är 22.5, och högsta man kan ha från högskoleprovet är 2.0. På Universitets- och högskolerådets hemsida kan man kolla gamla antagningspoäng för att se vad som tidigare krävts för att komma in på ett Provurval - högskoleprov (HP) Provurval används vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare. Provurvalet baseras på resultat från högskoleprovet. För att delta i provurvalet måste alla behörighetskrav vara uppfyllda. Högskoleprovsresultat får vara högst fem år gammalt och måste ha resultat 0,05 poäng eller. Alla rätt på högskoleprovet betyder i praktiken en given plats på drömutbildningen. Nytt för i år är att det kan räcka med höga poäng på ena Vid höstens antagning till. Detta är någonting som skiljer från år till år och går inte riktigt att svara på då resultatet på provet är helt normalfördelat. Det är ett visst antal som ska få de olika poängen varje gång. Därför krävs det olika många rätt olika år för att få 2.0 beroende på hur svårt provet var just Continue reading Hur många rätt krävs för att få 2.0 på högskoleprovet?

Juristprogrammet 2019/2020 - Uppsala universitet

Varje år så görs det två normeringar för högskoleprovet, en för vårprovet och en för höstprovet. Normeringen utgörs av två normeringar, en är för den kvantitativa delen med matte och en för den verbala delen med språk. Man tar fram ett medelvärde och det är den poängen som man sedan använder vid antagning till högskoleprov Anmälan till högskoleprovet våren 2021 Nästa provtillfälle är våren 2021, datum är inte bestämt. Inloggning för Antagning.se gäller inte här. Användarnamnet ska bestå av ditt personnummer med 12 siffror enligt ÅÅÅÅMMDDXXXX eller din e-postadress Högst poäng från högskoleprovet krävs nu vid Lunds universitet, 1,8, och lägst vid universiteten i Örebro, Umeå och Linköping, 1,7. Även i jämförelse med vårens antagning har poängen som krävs för att bli antagen sjunkit i de flesta fall i urvalsgrupp BII, medan den stigit något i urvalsgrupp BI Du som har gjort högskoleprovet ser ditt resultat på Mina sidor. Om du gör en anmälan på Antagning.se hämtar vi automatiskt dina högskolepoäng från Ladok inom några dagar. Extra poäng som kan läggas till ditt meritvärde beroende på vilka kurser du har läst och vilka utbildningar du har anmält dig till Axel Skorup Averås, 25, är en av tio personer i Sverige som har fått alla rätt på högskoleprovet. Här ger han sina bästa tips på hur man kan förbättra sitt resultat inför lördagens.

Antagning.se - Sök utbildning på alla Sveriges universitet ..

Räkna ut ditt snittbetyg och meritvärde på Studentum.se inför dina universitets- och högskolestudier Eftersom man gör två urval, och ofta även reservantagning, förändras poängen under samma antagning. Reserverna har generellt lägre betyg än den som först antogs i urval 1. Kan jag komma in på ett bra högskoleprov trots att inte betygen räcker? Ja, om du är behörig till utbildningen Alla provresultat över 0,05 poäng överförs automatiskt till universiteten och högskolorna och till Universitets- och högskolerådets antagning. Provresultatet är inte hemligt, eftersom det är en offentlig handling. Läs mer: Han skriver 2,0 av gammal vana. Högskoleprovets delar. Testa gamla högskoleprov. Därför ska du skriva. Högskoleprovet är ett svenskt nationellt urvalsprov som skall pröva kunskaper och färdigheter som behövs vid högre studier, och rangordna provtagarna efter resultat. Resultatet från högskoleprovet utgör en särskild sökandekategori till utbildningar vid Sveriges högskolor, universitet och andra eftergymnasiala utbildningsinstitutioner ha ett giltigt högskoleprov med resultat på 0,05 eller högre som är högst 5 år gamla; Läs mer om högskoleprovet (antagning.se) Inför högskoleprovet (studera.nu) Särskilda urval. Särskilt urval tillämpas till en del av våra utbildningar. Mer information om särskilda urval. Urval för fristående kurse

Antagning till högskola och universitet. Meritpoäng är extra poäng som läggs ovanpå ditt betygsvärde och används när du söker till högskola eller universitet. Det är därför klokt att göra högskoleprovet någon gång, även om man inte tror att man kommer få ett så bra betyg Antagning . Visa alla frågor. 14 jul 2018. Fråga: Hej! En är till exempel betyg från gymnasium och en annan resultat på högskoleprov. Här kan du få hjälp att räkna ut ditt snittbetyg från gymnasiet så att du vet vad du har för poäng:.

Söka antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet

Pilot - Hur många betygspoäng för antagning? 4 Poäng. Anna SYV: Hej,med resultat av högskoleprovet prövas man i HP-urvalet om man söker till svenska högskole-universitetsutbildningar. Alltså, om betygen är för låga för att komma in i betygsgruppen,. Högskoleprov hösten antagning vårterminen? 1 Poäng. Viola 23 år den 9/4/16 . Hej jag undrar om höstens högskoleprovsresultat hinner räknas med i antagning för vårterminen, så som det gör när man skriver hp på våren för antagning på hösten. Har.

Regeringen vill införa nya regler för högskoleprovet och antagningen till högskolan. Gör högskoleprovet nu! Svåra ord är inte bara bra för ORD delen, utan du kommer förbättra din poäng väsentligt även på MEK, och till och med på LÄS Antagning.se. Frågor om din anmälan på antagning.se görs på www.antagning.se med e-postformulär. 0771-550 720, må-fre kl 9-16. Antagning.se ägs av Universitets- och högskolerådet och hanterar registreringen och bedömning av gymnasiemeriter och även högskolemeriter som inte finns i Ladok Du kan ingå i en eller flera av följande grupper för urval till program och kurser vid Stockholms universitet. Vilken eller vilka urvalsgrupper du ingår i beror på meriterna du har styrkt, samt vilka grunder som används för urval till utbildningen du sökt Därför rekommenderar vi dig att göra högskoleprovet för att få ett meritvärde att konkurrera om en plats med i urvalet. Läs mer om högskoleprovet. Frågor. Har du frågor om behörigheter, antagning, urval och beslut kan du kontakta antagningen@hkr.se eller ringa oss på 044-250 30 40

Normeringstabeller våren 2015 - Studera

Gränsen för antagningen var 1,4 poäng på högskoleprovet. Lars Carlsson hade 1,5, men hamnade trots det på reservplats 69. Personen framför honom i listan hade 0,1 Chalmers antagningspoäng De tre senaste årens antagningspoäng till Chalmers grundutbildningsprogram hittar du här i menyn till vänster. Statistik från tidigare år samt från andra lärosäten Statistik från tidigare år (fr o m 2008) samt från andra lärosäten finns på Universitets- och högskolerådets ( Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål. På Göteborgs universitet kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat - vi har 1400 fristående kurser och 190 program att välja mellan Prel antagning 2008. Rapporter om antagningar. Lediga platser. Enkätundersökning. Enkätundersökning 2019. Enkätundersökning 2020. Antagningspoäng och rapporter. Här hittar du information om tidigare års antagningar och resultatet från årets preliminära antagning

Antagningsstatistik Externwebbe

Högskoleprovet. 15 april Sista anmälningsdag för höstens kurser och program. 18 juni Sista dag för komplettering av betyg till VHS inför hösten. 15 september Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov. 15 oktober Sista anmälningsdag för vårens kurser och program. 24 oktober (lördag) Högskoleprovet. 1 decembe Antagning / Urvalsgrupper / PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet. NavigatePortlet NavigatePortlet. Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb - grupp 1: APL-2: Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb Högskoleprov, alternativt urval för sök med 4 år ale

VIKTIGA DATUM FÖR ANMÄLAN OCH ANTAGNING TILL PROGRAM OCH KURSER. Vårterminen 2021. 15 september - Anmälan öppnar för ordinarie program och kurser 15 oktober - Sista anmälningsdag (anmälan stänger) Oktober-november - Kontrolluppgifter 1 december - Sista kompletteringsdag till Antagning.se. 10 december - Antagningsbesked med svarskrav. 16 december - Sista svarsda Jag vill minnas att man förr kunde se alla sina poäng på vhs.se, men Verket för Högskoleservice finns inte längre. Efterföljaren är Universitets- och högskolerådet som har antagning.se, men där kan jag bara se mina gymnasiebetyg och högskoleprov

Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 2020Hindi - Orientalistikprogrammet 2020/2021 - UppsalaKandidatprogram i datavetenskap 2020/2021 - UppsalaArabiska (modersmål) - Ämneslärarprogrammet med inriktning

När du bestämt dig för en utbildning klickar du på anmälningsknappen som finns vid varje kurs- och programpresentation på vår webb. Då kommer du till antagning.se, där anmälan till landets samtliga högskolor och universitet sker Ansökan och antagning. Antagningsstatistik. (högskoleprovet) Alla behöriga antogs: APS (akademiska poäng) Alla behöriga antogs: Totalt antogs: ca 450 Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2019. Kvotgrupp: Meritpoäng: B I (gymnasiebetyg u. komplettering På antagning.se hittar du information om hur antagningen till högskoleutbildningar går till. Bland annat hur det fungerar med reservplatser och prövning av reell kompetens. Antagningsbesked På antagning.se får du ditt antagningsbesked, det är även där du behöver svara på ditt antagningsbesked.. Svara alltid på ditt antagningsbesked Observera att du måste svara för att behålla. Högskoleprov. Ange ditt provresultat eller den poäng du tror du kan uppnå. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8. 0 2. Dina chanser att komma in. Lägsta antagningspoäng kan variera från år till år. Detta test bygger på antagningspoäng enligt den senaste antagningen (till höstterminen 2020). Hon visste att hennes chans var högskoleprovet och skrev totalt tre gånger, där hon höjde sig totalt 0,75 poäng och klarade därför antagningen till juristprogrammet med råge. - Jag trodde aldrig att jag skulle klara det, matte har alltid varit min svaga sida trots att jag gick naturvetenskapligt program på gymnasiet

 • Dion phaneuf wife.
 • 200 kr minnesmynt 1980 värde.
 • Idrottsstipendier att söka.
 • Jonas kaufmann e lucevan le stelle.
 • Genesys cx.
 • Titta vad jag kan.
 • Lustige aufgaben 30 geburtstag.
 • Genealogy.
 • Hungerford massacre.
 • Gelbatteri båt.
 • Karta över grekland.
 • Tp link re200 installation.
 • Blaue tabletten rund.
 • Nätverkskabel 20 meter.
 • Skallmätning i sverige.
 • Cementring umeå.
 • Mares band spelningar.
 • Bosch wtw875m8sn elon.
 • Maremmano abruzzese sverige.
 • Ballhaus tanzlokal ulm.
 • 300 win mag ammunition.
 • Höjd pensionsålder beslut.
 • Off white sneakers.
 • Babyrum tapet.
 • Gülen erdogan.
 • Frauen aus bochum.
 • Name generator rinkworks.
 • 3m headlight restoration kit sverige.
 • John boyega.
 • Ufc 220 stream.
 • Gps tracker mc test.
 • Spa stockholm.
 • Second hand haninge.
 • Vad är tryckfrihetsförordningen.
 • Vestas avanza.
 • Familie munsters.
 • Ica maxi stenhagen lekland.
 • World's largest cities.
 • Bilder brinkmann barmen.
 • Kära barn pod.
 • Trafikskyltar parkering.