Home

Omvårdnadsteorier sammanfattning

Omvårdnadsteorier är olika former av kunskap som används som stöd i sjuksköterskans arbete. [1] [2] Teorierna började utvecklas på 1950-talet i USA, som en reaktion mot att sjuksköterskeyrket blivit allt mer medicinskt inriktat.I Sverige har omvårdnadsteorin gradvis fått en allt mer central plats i sjuksköterskeutbildningen, medan praktisk medicinsk kunskap nedtonats Hemtentan 2 Omvårdnadsteorier. Syn på omvårdnads teorier och andra perspektiv inom omvårdnad . Universitet. Karlstads universitet. Kurs. Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession (OMG001) Läsår. 2016/201 Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering beskriver omvårdnadens teoretiska utveckling, analyserar ett urval omvårdnadsteorier och presenterar ett analysinstrument som kan användas för att förstå och värdera teoretiska arbeten i ämnet Sammanfattning : Enligt lagar och förordningar, omvårdnadsteorier och etiska förhållningsregler ska hälso- sjukvården ge god omvårdnad till alla patienter och den ska utgå från den enskilda individens behov. Denna litteraturstudies syfte är att belysa innebörden av god omvårdnad ur patientens perspektiv Omvårdnadsteorier samt forskningsmetodik (SNG013) Läsår. 19/20. Användbart? 3 0. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer

Omvårdnadsteori - Wikipedi

 1. Uppsatser om OMVåRDNADSTEORIER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten
 2. Titel Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering 302 sidor Förlag Studentlitteratur 2000 Cirkapris 312 kronor ISBN 91-44-01039-7. Det är inte lätt att hitta rätt bland alla teorier och modeller i omvårdnad. Marit Kirkevold ger i sin bok en vägledning i den svåra konsten att analysera och utvärdera omvårdnadsteorier
 3. Omvårdnadsteorier. Katie Eriksson. Enligt Katie Eriksson är grunden för god omvårdnad tro, hopp och kärlek. Hon använder det latinska begreppet Caritas som betyder kärlek och står för medmänsklig kärlek och är grunden för omvårdnad

SAMMANFATTNING Vid utbildningsreformen 1977 blev den tidigare yrkesinriktade sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning. En professionalisering av sjuksköterskeyrket har sedan skett. En profession definieras som ett yrke som uppfyller Omvårdnadsteorier och omvårdnadsmodeller. Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang).. En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna Omvårdnadsteorier i klinisk praxis Av Lena Wiklund Gustin och Lillemor Lindwall Trots att såväl vårdpersonal som utbildningsanordnare och lagstiftare talar om att vården ska utgå från en helhetssyn på patienten tycks detta perspektiv ofta falla bort då man talar om evidens- eller kunskapsbaserad vård Frågorna ska beröra de omvårdnadsteorier som redovisas och hur de fyra konsensusbegreppen presenteras. Varje par redovisar sin omvårdnadsteori som de fördjupat sig i, ca 10 min, med efterföljande diskussion. Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Hemtentan 2 Omvårdnadsteorier - OMG001 - StuDoc

Sammanfattning Enligt lagar och förordningar, omvårdnadsteorier och etiska förhållningsregler ska hälso- sjukvården ge god omvårdnad till alla patienter och den ska utgå från den enskilda individens behov. Denna litteraturstudies syfte är att belysa innebörden av god omvårdnad ur patientens perspektiv Pris: 396 kr. inbunden, 2012. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken Omvårdnadsteorier i klinisk praxis av Lena Wiklund Gustin, Lillemor Lindwall (ISBN 9789127131828) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. V

Florence Nightingale, född 12 maj 1820 i Florens, Toscana, död 13 augusti 1910 i London, [1] var en brittisk sjuksköterska och sjukvårdsreformator.Hon gjorde uppmärksammade insatser under Krimkriget och senare i London. Florence Nightingale räknas som en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrke Martin Buber som brukar räknas som en av 1900-talets stora filosofer föddes i Wien i en judisk familj. Han skulle 1924 bli knuten till universitet i Frankfurt där han undervisade i religionsfilosofi tills han 1933 avgick i protest mot att Adolf Hitler utnämnts till rikskansler

2020-11-10. Under tre veckor har Vårdfokus reporter Helena Mirsch rest runt i landet och träffat dem som arbetar i covidvården. De vi har mött är är slitna till både kropp och själ efter långa pass i skyddsutrustning, många övertidstimmar, hög arbetsbelastning och för kort semester För att aktivera digitala läromedel eller produkter måste du först logga in eller skapa ett konto Florence Nightingale. Namnet väcker bilder av en barmhärtig Mariagestalt som rör sig mellan sjukhussängarna i en skum korridor. Kvinnan som bar namnet blev en symbol redan under sin livstid, och myten om henne har levt vidare långt efter det att hon dog 90 år gammal den 13 augusti 1910

Omvårdnadsteorier - Studentlitteratu

 1. Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering beskriver omvårdnadens teoretiska utveckling, analyserar ett urval omvårdnadsteorier och presenterar ett analysinstrument som kan användas för att förstå och värdera teoretiska arbeten i ämnet
 2. It's the pity you actually don't possess a contribute switch! I'd most definitely contribute to that superior blog site! We suppose that for the time being i'll happy with book-marking as well as including your own Rss in order to my personal Search engines accounts
 3. Sammanfattning. I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken Transcultural nursing: concepts, theories, and practices, i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori
 4. Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning : Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling utgör en värdefull hjälp för uppsatsskrivande sjuksköterskestudenter genom att bidra till förståelsen för hur omvårdnadsteorier kan användas som referensram
 5. Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning : Detta vill författarna till Omvårdnadsteorier i klinisk praxis råda bot på. I boken visar de huromvårdnad kan kunskapsbaseras utifrån fokus på vårdandet av människor och sjuksköterskans självständiga professionsansvar
 6. Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder [
 7. Medicinhistoria: Florence Nightingale - en pionjär för modern sjukvård. Florence Nightingale var en av pionjärerna för modern sjukvård. Hon ville reformera den brittiska sjukvården och utmanade gränserna för vad en kvinna fick göra

Sammanfattning Bakgrund: Forskning visar hur centralt det är för patienter, inom både somatiken och psykiatrin, att känna delaktighet i sin egen vård, då det ökar chanserna till att patienten lyckas med sin behandling. Forskningen visar också hur det går att öka delaktigheten, men visar också på svårigheter med att få patienter ino SAMMANFATTNING Bakgrund: Hälsofrämjande och förebyggande arbete är en viktig del av sjuksköterskans arbetsområde. utvecklades det under åren 1950-1970 flera behovs- och interaktionsinriktade omvårdnadsteorier från teoretiker som Joyce Travelbee,. Virgina Henderson var först med att se omvårdnad som ett eget område. Hennes omvårdnadsteori kom redan 1955 och går ut på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett vilken diagnos de har eller vilken medicinsk behandling de får Omvårdnadsteorier är olika former av kunskap som används som stöd i projekt, idéer, dokumentation, undersökningar, sammanfattningar, eller avhandling. Här är definitionen, förklaring, beskrivning, eller innebörden av varje betydande där du behöver information, och en lista över tillhörande begrepp som en.

Sjuksköterskan och sjukvårdspionjären Florence Nightingale (1820 - 1910) har för alltid fått framstå som den goda skyddsängeln, Den vita ängeln, Damen med lampan mm, som såg efter och pysslade om de brittiska soldaterna vid det turkiska sjukhuset i Scutari under Krimkriget. Även om hon införde en mängd nya grepp inom dåtidens sjukvård, som till exempel hygien, bör. 1 SAMMANFATTNING Titel: Sjuksköterskans upplevelser av transkulturell omvårdnad. -I palliativ vård- Författare: Mary Ann Arrobang.Diesta & Ana Belén Tipán Diaz Institution: Institution för Vård och Natur, Högskolan i Skövde Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad, OM525G, 15 hp Handledare: Maud Joelsson.

Uppsatser.se: VAD ÄR OMVÅRDNADSTEORIER

Start studying Vårdprocess, etik, teori. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Lärandemål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 1. beskriva och förklara grundläggande begrepp, etiska principer och värderingar samt teorier om omvårdnad som teoretiskt och praktiskt fält med utgångspunkt ur ett etnicitet, genus och jämställdhetsperspektiv samt med en humanistisk människosyn och ett existentiellt filosofiskt synsätt Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Den fungerar som en ständig kunskaälla och uppslagsverk samt ger vägledning inför vetenskaplig granskning, presentation och publicering av det färdiga examensarbetet. I denna andra upplaga har samtliga kapitel reviderats och den. Vårdens historia 1. Milstolpar inom Socialomsorg, vårdvetenskaplig och medicinsk historia<br /> 2. Klassiska Antiken - Hippokrates 460-377f.Kr - den kliniske läkekonstens fader och även bakgrundsgestalt till etikläran.<br />Vården i Europa är till stor del grundad på den grekiska traditionen.<br />Han hade en helhetssyn på människan. Han menade att människan var en del av sin.

Titel V rdlidande F rfattare Astrid Larsson & Sandra Hedenquist Sektion Akademin f r h lsa och v lf rd Handledare sa Krusebran t, universitetsadjunkt. Examinator Stefanie Obermuller, universitetslektor Human Biomedicin. Tid V ren 2016 Sidantal 18 Nyckelord Lidande, patient, omv rdnad, v rdlidande och v rdpersonal. Sammanfattning Sjuksk terskans ansvar r att lindra lidande SAMMANFATTNING Bakgrund: Personer med kronisk hjärtsvikt upplever ofta att de inte är delaktiga i egenvården. De känner också att de inte har tillräcklig kunskap och förståelse för de bakomliggande orsakerna till hjärtsvikten. Om kunskap saknas hos personer som lever med hjärtsvikt blir det svårt att lyckas med egenvården

Till tenta- forskningsmetodik - SNG013 - KI - StuDoc

6 1. Inledning Palliativ vård börjar med insikten om att varje patient har sin egen historia, sina relationer, sin kultur, och att varje patient som en unik individ är värd respekt - Dame Cicerly Saunders I Sverige har man sedan slutet av 1980-talet benämnt vård av svårt sjuka och döende fö Sammanfattning av tillit- och förtroende- diskussionen 22 Samspel 23 . 4 Sammanfattning av samspelsdiskussionen 23 SLUTORD 24 Framtida forskning 25 REFERENSER 26 BILAGOR 28 . 5 INLEDNING Vi är två sjuksköterskestuderande som går termin 5 på Malmö högskola. Intresset för palliativ vård har. LIBRIS titelinformation: Omvårdnadsteorier [Ljudupptagning] analys och utvärdering / Marit Kirkevold ; översättning: Karin Larsson Wentz ; sakgranskning: Kerstin Hjelm-Karlsson

Den verkliga Florence Nightingale var, tvärtemot myten om henne, ingen ängel. Utan en intellektuell kvinna med järnvilja och inte minst en av sin tids främsta statistiker Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning Sammanfattning Ämnesord. Stäng . Examensarbete, vårdvetenskap-omvårdnad 41-60 poäng. Syftet var att belysa synen på omvårdnadsteorier vid Universitetssjukhuset MAS. Metoden var litteraturstudier samt intervjuer med samtliga 11 vårdenhetschefer vid sjukhuset Faktatext på Stockholms katolska stifts webbplats där du ges en kortfattad sammanfattning av vad den katolska kyrkan är. Kyrkan är en gemenskap, kallad att spegla treenighetens liv. Kyrkan är ett mysterium, synlig mitt ibland oss och samtidigt bortom allt förstånd Filosofiska tankar om psykologi. Psykologi har inte alltid vart ett eget ämne utan har tidigare vart en gren av filosofin. Den grekiska filosofen Sokrates (470-399 f.Kr.) diskuterade människorna, och deras frågor om liv, död, ont och gott. Han gjorde så att den enskilda människans existentiella problem blev ett ämne för filosofin

Uppsatser.se: OMVÅRDNADSTEORIER

internationella forskningsrapporter, flera olika omvårdnadsteorier, böcker och bibliografier. syfte som pekas ut är att den kan fungera som en sammanfattning av en patients vårdtid när denne är färdigbehandlad eller avlider. Ett annat mål är att den ocks Josepha Campinha-Bacote sammanfattning Processen på kulturell kompetens i utförandet inom hälso- och sjukvården. Är en modell för vård som definerar kulturell kompetens som den process i vilken vårdpersonal ständigt strävar för att uppnå förmåga och tillgänglighet för att effektivt arbeta inom det kulturella sammanhanget för en patient Ett värdigt liv och välbefinnande med den nationella värdegrunden. Vi arbetar för att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande genom att stötta kommunerna att tillämpa den nationella värdegrunden DEPRESSION Depression. Du kan ha fått en depression om du känner dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre period, och har tappat lusten även till sådant som du brukar tycka om att göra

Omvårdnadsteorier - Vårdfoku

Abraham Maslows behovsteori (behovstrappa) presenterades 1943. Abraham hade en ide om att människor utvecklas och drivs fram genom motivation. Behoven längst ner i behovspyramiden är de behov som är allra viktigast, man brukar även kalla dom för primära behoven, för individens tillvaro. Alla behov efter fysiologiska behov är sekundära behov. De kommer oftast i andra hand SAMMANFATTNING Bakgrund: Under den intraoperativa perioden, det vill säga från att patienter anländer till operationsavdelningen tills att de överlämnas till postoperativ vård, upplever de vanligen oro och ångest. Detta kan minimeras genom att anestesisjuksköterskan tillämpar ett personcentrera I samlingsverket Vårdvetenskap - vetenskapen om vårdandet kommer äntligen Katie Erikssons böcker ut i en samlad volym. Samlingsverkets innehåll bildas av de tidigare utgivna böckerna: Vårdprocessen (1979), Hälsans idé (1984), Vårdandets idé (1987a), Pausen (1987b) och Den lidande människan (1994). Boken ger en bild av hur vårdvetenskapen, caring science, utvecklades i Norden och. Start studying Vård och omsorg 1 prov. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Omvårdnadens historia

 1. Sammanfattning på svenska Omvårdnadsrelaterade egenskaper, personlighet och arbetstillfredsställelse 1900-talets senare hälft har det också växt fram olika omvårdnadsteorier. Många omvårdnadsteoretiker har en interaktionistisk inriktning, d v s betona
 2. Kapitlen avslutas med en sammanfattning samt instuderingsfrågor som visar vad eleverna bör känna till efter att ha läst varje del. Kursen Vård Varför finns omvårdnadsteorier.
 3. Sammanfattning: Legitimerade sjuksköterskor ska ha erhållit kunskap om omvårdnad och grundläggande omvårdnadsteorier, omvårdnadsfilosofier samt i organisatoriska handlingar relaterade till de negativa aspekterna utifrån av vad som innefattas i utövandet av caring i verkligheten
 4. Biblioteken i Burlöv: Glömt koden. Sök. Enkel sökning; Utökad sökning; Inköpsförsla
 5. Omvårdnadsteorier i klinisk praxis - 1SJ010 - KI - StuDocu ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR Till tentamen O0092H - Sammanfattning Omvårdnadens grunder.

Hej på er! Jag tänkte att jag ska gå igenom upplägget för första terminen på sjuksköterskeprogrammet på KI. Jag har ju läst nästan en hel termin nu (vilket är helt sjukt) så jag tänkte ge er en liten sammanfattning över hur det ser ut SAMMANFATTNING Bakgrund: I Sverige är tumörsjukdomar det, som efter sjukdomar i cirkulationsorganen, orsakar flest dödsfall. Det är sedan tidigare känt att människor som lever under sämre socioekonomiska förhållanden löper större risk att insjukna och avlida till följd av cancersjukdom SAMMANFATTNING Kommunikation är en komplex och viktig omvårdnadshandling sett ur sjuksköterskans perspektiv. Professionell omvårdande kommunikation ska vara hjälpande vilket stämmer överrens med sjuksköterkornas internationella etiska kod. Omvårdnad bygger på och stärks av god kommunikation Kort sammanfattning - Summary Juridisk översiktskurs Ekonomistyrning-Begrepp Anatomi fysiologi tentapliugg upplevelse termin 1 Hemtentamen 1 - om hur man ser på omvårdnad och andra grunder Hemtentan 2 Omvårdnadsteorier SAMMANFATTNING 1.4 Omvårdnadsteorier 1.4.1 Från novis till expert Patricia Benner beskriver en sjuksköterskas erfarenhet i fem kategorier från novis till expert. I första steget saknar novisen erfarenhet i situationen där de förväntas prestera. Novisen ä

Kasam - Lätt att lär

Video: Omvårdnadsteorier i klinisk praxis - Natur & Kultu

Sammanfattning Bakgrund: Studier har visat att i den dagliga omvårdnaden av äldre hjälpberoende personer dagens omvårdnadsteorier som används i sjuksköterskeutbildningar och hennes syn på omvårdnaden ligger till grund för ICN (International Council of Nurses) etiska ko Omvårdnadsteorier erbjuda en organiserad och systematisk sätt att uttrycka uttalanden i samband med frågor inom vård, ger sjuksköterskor möjlighet att beskriva. I omvårdnadsprocessen ingår bedömning , analys, planering, genomförande och utvärdering av vården, vilket tydliggörs i vård/hälsoplane Sammanfattning Bakgrund: I tidigare gjorda studier i ämnet hopp har det framkommit att hopp är en viktig förutsättning för att kunna uppleva hälsa, livskvalitet. konsensusbegrepp upp, där ibland människa, hälsa, omvårdnad samt miljö (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006) en omvårdnad genomsyrad av kulturell medvetenhet Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Sammanfattning. Syftet är att beskriva hur en omvårdnadssituation kan belysas utifrån tre omvårdnadsteorier och begrepp i omvårdnad. Metoden som ligger till grund för detta arbete var en intervju med en anonym patient som berättar om en vårdsituation

Studieguide: Sjuksköterskans profession, omvårdnadsbegrepp

SAMMANFATTNING Bakgrund: Många personer i Sverige drabbas av diabetes typ 2 varje år. Insjuknandet medför att flera livsstilsförändringar bör göras för att komplikationer ska undvikas. Orems omvårdnadsteorier om egenvård, egenvårdsbrist och om omvårdnadssystem tillämpades som teoretisk utgångspunkt i studien Worker wears a hard hard while creating a spontaneous improvisation at the station piano during his lunch-break

Sammanfattning Föräldrars delaktighet i omvårdnaden av barn på sjukhus har inte alltid varit självklar. Först efter Omvårdnadsteorier med familjeperspektiv i vårdandet 5 Delaktighet 6 Lagar och förordningar 7 Tidigare forskning 8 Syfte 8 Metod. Lysator Studieinfo 8SKG65 Den svårt sjuka människan, komplexa situatione Tips på hur du kan göra bättre sökningar! Trunkering - skriv ordstammen och trunkera med *, nurs* ger både nurse och Nursing. Frassökning - skriv citationstecken kring flera ord om du vill söka på ett begrepp, transcultural nursing. Fältsökning - välj fält, författare AU Author, titel TI Title, sammanfattning AB Abstract. Booleska operatorer - sök med AND, OR eller NO Sammanfattning av huvudresultatet Specifika omvårdnadsteorier är en självständig vetenskap med en egen teoretisk kärna och antas syfta på de som är utvecklande för sjuksköterskors praktik med en kärna av abstrakt kunskap och omvårdnadsspecifika forskningsmetoder

Sammanfattning Bakgrund: Sömn är ett allmänmänskligt behov. Kunskap om sömn och det som hindrar och främjar är viktigt i omvårdnadsarbetet. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att behovet tillgodoses, annars kan det leda till ett vårdlidande. Syfte: Att belysa faktorer som stör patienters sömn nattetid på sjukhus Vi erbjuder tjänster inom bank och försäkring för privatpersoner och företag, samt har ett stort samhällsengagemang. Gör det enkelt att spara, betala och låna SAMMANFATTNING Bakgrund: När en katastrof inträffar är behovet av sjuksköterskor stort. Sjuksköterskors uppgift vid en katastrof är bland annat att ge akutsjukvård, att ge psykologiskt stöd samt att minska riskerna för ytterligare hälsoproblem. Få studier visar på sjuksköterskors upplevelse av att arbeta i en katastrof Sammanfattning. Sjuksköterskan har omvårdnad som huvudområde i sin professionoch det är hen som ansvarar för att patienten får en god och säker omvårdnad. Genom tiderna har yrket gått från en religiös inriktning till att idag utgå från vårdvetenskap med et Sammanfattning Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans uppfattning om vad som är en god död för Både Erikssons och Travelbees omvårdnadsteorier kan med fördel kopplas till palliativa omvårdnaden, där kommunikation och medlidande spelar en viktig roll i sjuksköterskan

Sammanfattning Introduktion: En alltmer globaliserad värld där personer som immigrerat och personer från minoritetsgrupper generellt sett har en sämre hälsa än övriga befolkningen, ställer nya krav på sjuksköterskan. Syfte: Att identifiera patienters behov och önskemål i den transkulturella omvårdnade Inledning och sammanfattning Återkommande analyser av kurs- och programvärderingar ingår som en del av fakultetens strategi för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Föreliggande analys, som grundas på kursvärderingar genomförda vt-09 - vt-11, har gjorts på begäran av sjuksköterskeprogrammets enhetschef Sammanfattning Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är en profession med komplexitet där den professionella sjuksköterskan bör inneha kunskap och förståelse, färdighet omvårdnadsteorier utvecklades. Fram till 1970-talet dominerade synen att kropp och själ va Köp begagnad Vård- och omsorgsarbete 2 av Monica Imborn; Britta Åsbrink hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur

Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelse och erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes. 13 kvalitativa artiklar inkluderades. Diskussionen utgick från omvårdnadsteorier om känsla av sammanhang, lidande och hälsa Sammanfattning Syftet med denna litteraturstudie var att enligt vetenskapliga studier, publicerade mellan år 2002 och 2007, beskriva omvårdnad av patienter med kronisk hjärtsvikt. Utifrån empirisk omvårdnadsforskning bildas omvårdnadsteorier som skildrar olika. 1.2 Omvårdnadsteorier 9 1.2.1 Begreppet Livskvalitet 10 1.2.2 Livskvalitet och arbetslöshet 10 2 Problemformulering 12 3 Syfte 12 4 Metod 12 7 Sammanfattning av resultatet 22 8 Resultatdiskussion 23 9 Metoddiskussion 27 10 Framtida forskning 28 11 Slutsats 29 12 Referenser 30 13 Bilaga 1: Frågeguide 34 4 Sammanfattning Bakgrund: Stroke drabbar många och ett av symtomen kan vara afasi. Afasin påverkar sjuksköterskan och patientens möjligheter till kommunikation. Det är sjuksköterskans uppgift att ansvara för kommunikationen och det är betydelsefullt att ha en fungerade kommunikation. Syftet Var att beskriv Vård- och omsorgsarbete 2 är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Det ger dig och dina elever en heltäckande bild av den komplexa kursen. Vård- och omsorgsarbete 2, elevbok: • tillgängligt med ett enkelt språk • ett modernt och aktuellt läromedel • ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärand

Beslut och riktlinjer. Kursen är teoretisk och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot intensivvård, 60 hp. Kursen studeras parallellt med. Kunskap som gör skillnad. I samarbete med forskare och författare erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av hög kvalitet Läs eller lyssna? Helt upp till dig! Hitta dina och barnens favoriter bland hundratusentals ljudböcker och e-böcker. Prova Gratis i 14 Dagar

 • Fizz top s8.
 • Backpacker game mac.
 • Fritidskläder rea.
 • Skallmätning i sverige.
 • Tanzpartner hamburg.
 • Ta bort fibrom stockholm.
 • Canon ef 70 200mm f 4l usm test.
 • Distributionsbolag musik.
 • Avsedd synonym.
 • Callus plant.
 • Smakförändringar sjukdom.
 • Maximilian kartaschev wiki.
 • Hr giger bilder kaufen.
 • Disney movies lista.
 • Politiet oslo tlf.
 • Alfa bokstav.
 • Heraldik wappen erstellen.
 • Liten kulhammare.
 • Fondportfölj tips.
 • Skincity behandlingar.
 • Mandolin instrument.
 • Långtidsboende playa del ingles.
 • Alfabet att färglägga.
 • Barco clickshare cse 200 firmware.
 • Espn3 stream.
 • Referera citat i löpande text.
 • Wie schnell wachsen haare männer.
 • Resväska thailand.
 • Kontakt 5 library.
 • E jolle mariestad.
 • Hund jultröja.
 • Oliver twist berättarteknik.
 • Mamma mia 2.
 • Skorstensjul akademibokhandeln.
 • Vänsterpartiet göteborg dåk.
 • Väder mozambique mars.
 • Mac text editors.
 • Golden dawn polls.
 • Pite havsbad öppettider.
 • Rhodos karta flygplats.
 • Chicken nuggets selber machen.